Lokalhistorisk Sognegruppe Øland

Oxholm Gods

Oxholm hed oprindeligt Ø Kloster og var et lille katolsk nonnekloster, oprettet af bisp Tyge af Børglum. Han var født på Øland og gav af sin fædrene jord til opførelse af et kloster i 1100 tallet.

 

Ved reformationen i 1536 overtog kongen klostret og i slutningen af 1500 tallet fik det navnet Oxholm efter adelsdamen Anna Oxe. Herregården ejede store besiddelser i både Vendsyssel, Thy og Himmerland, foruden de værdifulde ålegårde i Limfjorden. Fiskerettigheder var guld værd i gamle dage. Et stednavn som Hovengen minder os som bøndernes vilkår med ”manddage og spanddage” for herremanden.

 

Den magtfulde Lewetzau-slægt, som stammede fra Tyskland, satte deres præg på herregården gennem 3 generationer. Det var i perioden 1669 – 1800, hvorefter der blev mange ejerskifter og frasalg af besiddelser. I 1916 købte ØK’s stifter, N. H. Andersen, Oxholm til sin søn, hofjægermester Sigurd Andersen, som ejede godset til sin død i 1961.

 

I 1962 blev Oxholm erhvervet af kaffegrosserer Frode Hansen, som senere overdrog den til sin datter og svigersøn, Kirsten og Steen Glarborg. Godset med tilhørende kirke er privatejet og bebos i dag (2013) af fru Kirsten Glarborg og der er således ikke offentlig adgang til slottet.

 

Den tilhørende avlsgård ligger lige syd for hovedbygningen. Godset drives med planteavl og skovdrift (Oxholm Skov). Desuden hører huse som Den Gamle Smedje, Gartnerboligen, Det Gamle Elværk, Fruerlundhuset og Bjørnebo under Oxholm, det er tidligere funktionærboliger, som nu udlejes.

 

Den tilhørende avlsgård ligger lige syd for hovedbygningen. Godset drives med planteavl og skovdrift (Oxholm Skov). Desuden hører huse som Den Gamle Smedje, Gartnerboligen, Det Gamle Elværk, Fruerlundhuset og Bjørnebo under Oxholm, det er tidligere funktionærboliger, som nu udlejes.

 

Litteratur: Jens Møller Gregersen’s bøger ”Oxholm” og ”Øland”.