Lokalhistorisk Sognegruppe Øland

 

 

Det skete - i Sognegruppen på Øland

 

 

Åbent hus

Torsdag 1. marts blev Sognegruppen "sunget ind" i Øland Medborgerhus.

Arrangementet blev gennemført i samarbejde med Netværk Øland, Bog-cafeen, Børnerådet og ikke mindst Øland Karlekammerkor.

Selve arrangementet var en stor succes med ca. 140 deltagere.

Der var korsang af karlekammerkoret, orientering om Sognegruppens virke ved Bente Kristensen og Bodil Christensen, om Bog-cafeen ved Henrik Vandrup.

Der var tid til at besøge Bog-cafeen, Sognegruppen, Børnerådets lokale, Fotoklubben og Seniorklubben og få en snak.

Og så selvfølgelig også med hinanden.

Efter kaffen var der fællessang - rigtig godt anført af karlekammerkoret dirigent.

En rigtig god aften - med opfordring til at være en tilbagevendende begivenhed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk lige ....

at der er åbent arkiv på onsdag kl. 16.00-18.00