Nyhedsbrev april 2006

 

 

Kære øboere

 

Årets bedste nyhed:

Da Brovst Sparekasse lukkede filialen på Øland pr. 1. feb.

2006 blev vi tilbudt at benytte lokalerne til opbevaring af

Øland-samlingen indtil videre. En flot håndsrækning fra sparekassen til øboerne, som vi er lykkelige for. Vi vil gerne vise det frem og indbyder alle interesserede til

 

       Åbent hus lørdag den 29. april kl. 10-15

 

hvor vi hejser flaget og byder på en forfriskning.

Selvom vi ikke når at indrette det hele inden da, vil der være lejlighed til at kigge på samlingen, som endelig efter 9 år bliver samlet ét sted.

 

Fast åbningstid:

Fra 1. maj vil der være åbent arkiv hver mandag aften fra 18.30 til 21.00, hvor alle kan komme og kigge, fortælle eller vise os noget. Derudover kan vi også åbne i dagtimerne efter aftale, hvis I evt. har gæster udefra, der gerne vil kigge. Skoleklasser er også velkommen.Ved fortovet opstilles et udhængsskab, hvor man bl.a. kan se hvad vi har af nyheder.

 

Siden sidst:

Foredraget den 6. feb. blev aflyst i sidste øjeblik p.g.a. sygdom, og mange gik forgæves, hvad vi beklager. ”Manden med metalsøgeren” har været på en længere rejse, og vi har nu aftalt at udsætte det til efteråret 2006 – sep/okt. regner vi med, så hold øje med annoncen i Hanbo-Bladet.

 

Udstilling på skolen:

Det er nu 3 år siden vi sidst udstillede i gymnastiksalen og vi arbejder på at blive klar med en ny udstilling i weekenden 24.-25. juni i forbindelse med Ø-Festen.

 

Udflugt til museum:

Lørdag den 12. aug. besøger vi Sundby-Samlingerne i Lindholm. Et dejligt sted tæt ved Lindholm Høje, hvor museumsinspektør Ketty Johansson vil vise rundt og fortælle om de spændende bygninger med indhold: Raschgården,

Pibemagerhuset og Brohuset, som alle ligger i Urtehaven med

masser af spændende planter. Der er noget at kigge på for alle, uanset interesse, og vi arrangerer fælles bustransport. Annonceres i Hanbo-Bladet, men sæt X i kalenderen allerede nu.

 

Endelig en stor TAK for al hjælp, henvendelser, billeder, historier m.m., som vi har modtaget siden sidst, bliv endelig ved med det.

 

Vi håber I vil slutte op om vores aktiviteter og glæder os især til at vise Jer, at der stadig er masser af ”liv i sparekassen” - øboernes nye mødested.

 

 

Venlig hilsen og på gensyn

 

 

Lokalhistorisk Sognegruppe Øland.