Nyhedsbrev juni 2006

 

 

Kære øboere

 

Tusind tak for opmærksomhed, besøg og gaver ved indvielsen af sparekassen som et mødested for alle, der interesserer sig for Ølands historie. Der er allerede blevet fortalt mange gode historier, udvekslet oplysninger og studeret billeder de mandag aftener, vi har haft åbent, og du er også velkommen.

Vi har fået et fint, gammelt skab, som oprindeligt stod på Oxholm, men kom selv og hør hvordan det er havnet i samlingen.

 

Øland på nettet.

Du kan besøge vores nye hjemmeside på:

www.oeland-lokalhistorie.dk

Her kan du bl.a. læse om planlagte arrangementer og se skiftende billeder og beretninger.

 

Udstilling på skolen.

For 3. gang holder vi ”stor” udstilling i år.

Det foregår sideløbende med Beboerlaugets Ø-Fest i weekenden den 24.-25. juni, hvor vi regner vi med at fylde gymnastiksalen med billedplancher og ting og sager.

Frede Krogh, Vesterby, har lovet at vise en film han har lavet om jagt og natur på Øland.

Det sker søndag kl. 14.

Se også Han Herred billedtæppet, som vi har lånt af quilterne fra Købmandsgården i Skerping.

 

Udstillingen er åben begge dage fra kl. 10 – 17.

 

Sommerferie.

Vi har besluttet at holde fri i juli måned, men man kan altid ringe til en af os.  

Vi starter op med mandags-åbent igen den 7. august.

 

Udflugt til Sundby-Samlingerne.

Besøg på et ”rigtigt” museum.

Lørdag den 12. august kl. 12.30

kører vi fra P-pladsen v. Øland-Kroen  til Lindholm, hvor Ketty Johansson vil guide os gennem Urtehaven med dens 3 huse.

Bagefter er der tid til at gå rundt på egen hånd og kigge på det, der interesserer den enkelte mest. Vi sørger for kaffen, som drikkes udendørs i haven.

Kl. 16.30 kører vi hjemad. Husk fornuftig påklædning og paraply…

Der er 50 pladser i bussen, som fordeles efter først-til-mølle princippet.

 

Pris i alt for bus, entre og kaffe:   40,- kr. pr.person (gerne aftalte penge…)

 

Tilmelding til Bente på 9823 6123 senest den 8. aug .

Bemærk: vores udflugt bliver ikke annonceret i Hanbo-Bladet, derfor gem dette nyhedsbrev.

 

Sundby-Samlingerne består af i alt 4 museumshuse:

Bryggergården i selve Nørresundby samt Raschgården, Pibemagerhuset og Brohuset i Urtehaven i Lindholm.

Vi skal besøge de 3 sidstnævnte:

Raschgaarden, der kan dateres tilbage til begyndelsen af 1800-tallet, er indrettet med stuer som på oldemors tid. Der er bl.a. en mindestue for portrætmaleren Ole M. Rasch, som har givet navn til gården, en specialudstilling af lertøj fra Nr. Uttrup og en udstilling om hvad man legede med i frikvarteret i skolen.

I laden er der udstilling af vogne og landbrugsredskaber.

Pibemagerhuset var oprindeligt stuehus til pibemager A.J. Rømers gård i Nørresundby. Rømer havde monopol på fremstilling af kridtpiber 1771-1812. Huset er genopført i haven i 1986. Udstilling af kridt-, merskums- og porcelænspiber.

På 1. sal permanent udstilling af beklædning fra 1850-1960.

Brohusets kolonial er indrettet i det tidligere billetkontor ved Pontonbroen, der blev afløst af Limfjordsbroen i 1933. Butikken er indrettet som en blandet landhandel. Originalt inventar fra

nedlagte købmandsforretninger med hylder fulde af varer fra en svunden tid. Her er virkelig nostalgi for alle pengene.