Nyhedsbrev november 2005

 

 

Kære øboere

 

Allerførst en stor tak til alle, der på den ene eller anden måde har bakket op omkring lokalhistorien i årets løb.

Vi oplever, at rigtig mange har os i tankerne, når man støder på effekter, papirer og billeder, som ellers nemt kunne ende i brændeovnen, og det er vi utrolig glade for.

Samlingen vokser støt og roligt, og vi prøver at formidle og bevare Ølands fortid, så godt vi evner og med de midler vi har til rådighed.

Til alle arrangementer i 2005 havde vi fornøjelsen at mødes med et stort og interesseret publikum:

 

Februar:

Foredrag om ”Fattigfolk og selvejerbønder i 1800-tallets Øland” ved Ketty Johansson fra Sundby-Samlingerne med 56 deltagere.

 

April:

Deltagelse i fællesudstilling i Klimhallen, hvor alle 23 sogne i Han Herred var repræsenteret. En stor succes for Lokalhistorisk Samvirke.

 

Maj:

Udlån af nogle af samlingens billedplancher m.m. til Øland Skoles historieundervisning samt i.f.m. et venskabsbesøg af norske skoleelever.

 

Juni:

Byvandring i Østerby – den gamle ”hovedby”, som var porten til fjorden og verden udenfor. 40 forblæste deltagere mødte op.

 

Aug.:

Spændende sognevandring til Selbjerg bopladsen med Rudi Schultz som kyndig guide og efterflg. til de to Knudegaarde og Bjerget. Her deltog 60.

 

Vi håber på god tilslutning til næste arrangement efter jul, som bliver et foredrag på skolen ved ”manden med metalsøgeren”, Hans Hansen, Aalborg, som i flere år har afsøgt markerne omkring Oxholm for jordens skatte. Spændende bliver det at se og høre om hans fund, hvoraf nogle er endt på  Nationalmuseet.. Datoen annonceres i Hanbo-Bladet.

 

I forsommeren har vi planer om et museumsbesøg i Aalborg/Nørresundby, hvortil arrangeres fælles bustransport, nærmere herom senere.

 

Desuden satser vi på at holde en ny, større UDSTILLING på Øland skole – forhåbentlig også i 2006…

 

Vi glæder os over at se nye ansigter, hver gang vi arrangerer noget, og alle er velkommen til at være med. Vores nytårsønske skal være at Oxholm Mølle genopføres i 2006, så øens vartegn igen kan knejse på Urbakken - et ønske vi tror deles af alle øboere.

 

 

 

Venlig hilsen

 

 

Lokalhistorisk Sognegruppe Øland.

 

 

 

Tak for støtte til flg.: