Øland Lokalhistoriske Sognegruppe

Oxholm hed oprindeligt Ø Kloster og var et lille katolsk nonnekloster, oprettet af bisp Tyge af Børglum. Han var født på Øland og gav af sin fædrene jord til opførelse af et kloster i 1100 tallet.


Ved reformationen i 1536 overtog kongen klostret og i slutningen af 1500 tallet fik det navnet Oxholm efter adelsdamen Anna Oxe. Herregården ejede store besiddelser i både Vendsyssel, Thy og Himmerland, foruden de værdifulde ålegårde i Limfjorden. Fiskerettigheder var guld værd i gamle dage. Et stednavn som Hovengen minder os som bøndernes vilkår med ”manddage og spanddage” for herremanden.


Den magtfulde Lewetzau-slægt, som stammede fra Tyskland, satte deres præg på herregården gennem 3 generationer. Det var i perioden 1669 – 1800, hvorefter der blev mange ejerskifter og frasalg af besiddelser. I 1916 købte ØK’s stifter, N. H. Andersen, Oxholm til sin søn, hofjægermester Sigurd Andersen, som ejede godset til sin død i 1961.


I 1962 blev Oxholm erhvervet af kaffegrosserer Frode Hansen, som i 1968 overdrog den til sin datter og svigersøn, Kirsten og Steen Glarborg. Efter Steen Glarborgs død i 1998 drev Kirsten Glarborg godset videre indtil 2014, hvor det blev solgt til Per Jørgensen, Clausholm. Den tilhørende avlsgård ligger lige syd for hovedbygningen. Godset drives primært med planteavl. Desuden hører nærliggende huse som Den Gamle Smedje, Gartnerboligen, Det Gamle Elværk og Fruerlund-huset under Oxholm, det er tidligere funktionærboliger, som nu udlejes.


Godset med tilhørende kirke er således privatejet og der er ikke offentlig adgang til slottet. Den smukke, fredede kirke fungerer som sognekirke for Øland Sogn. Den er ikke åben undtagen til gudstjenester og ellers hvis man er så heldig at træffe graveren.


I forbindelse med salget blev det muligt at overdrage størstedelen af Oxholm Skov til døtrene Mette Glarborg og Jane Rosenborg. Skoven er derfor opdelt i 3 matrikler og hedder nu Skovrider Skoven, Bjørneskoven og Øland Østerskov. Asfaltvejene nord/øst og nord/syd deler de 3 skove.


Læs mere på skovejernes hjemmesider www.oelandskov.dk og www.oelandoesterskov.dk, hvor der er faktuelle oplysninger og lidt historik, bl.a. om Skovridergaarden. Der også kan downloades gode info kort over vandreruter i skovene, som er åbne for publikum.


Kilder:

Jens Møller Gregersen’s bøger ”Oxholm” og ”Øland”         

Skovejer Mette Glarborg

Skovejer Jane Rosenborg


Oxholm Gods