Øland Lokalhistoriske Sognegruppe

Øland skolevæsen

Undervisning af børn på Øland er dokumenteret tilbage i 1500 tallet, hvor det katolske Ø Kloster efter reformationen i 1536 overdrages til kongen som et len. Degnen, som også var kirkesanger og klokker, blev pålagt at holde skole og oplære børnene i Luthers katekismus. Det foregik i huse med god plads, hvor degnen holdt omgangsskole under præstens opsyn


I år 1800 omtales en skole i Østerby og en i Vesterby med ca. 35 børn hver. Med den nye skolelov i 1814 sker der mange forandringer og Øland bliver til et skoledistrikt, godsejeren skænker jord og tømmer til en ny skole i Aalested, som står færdig i 1818, bygget af lokale håndværkere. I 1878 erstattes den gamle bindingsværksskole af den bygning, der består i dag som privat beboelse.


I 1695 gav Oxholms ejer, Hans Fr. von Lewetzau ordre til at oprette en kirkeskole i Østerby. I Vesterby findes intet skolehus, men ”aleneste en liden dreng, der underviser deres børn”.


Her oplæres Øland børn i et to-klasse system, bette og store klasse, indtil 1962, hvor den nuværende skolebygning Hammershøj 3 blev indviet. Øland Skole blev desværre nedlagt i 2012, men der er stadigvæk lys i vinduerne, idet huset fungerer som Øland Medborgerhus.


Litteratur: Jens Møller Gregersen’s bog ”Øland”.