Øland Lokalhistoriske Sognegruppe

Øland Lokalhistoriske Sognegruppe - i daglig tale bare sognegruppen - har til huse i Øland Medborgerhus på Hammershøj og har til formål er udføre et kulturelt arbejde for at fastholde og vække interesse for Ølands historie og dermed binde fortid, nutid og fremtid sammen i en helhed til en bedre forståelse af egnens særpræg, herunder

- at udbrede kendskab til og interesse for lokalhistorien

- at arrangere foredragsaftener, udflugter og udstillinger

- at fastholde tidligere lokale begivenheder og levnedsbeskrivelser for eftertiden samt

- at arbejde for at bevare vor lokale kulturarv.


Fast åbningstid:

Der vil der være åbent arkiv 1. tirsdag i måneden fra 19.00 til 21.00 hvor alle kan komme og kigge, fortælle eller vise os noget. 

Dog holdes der lukket hele juli, august og december måned samt på helligdage. 


Andre åbningstider:

Vi kan træffes på andre tidspunkter efter aftale.

Ring 9823 6123 til Bente.


Mød os i Oxholm Mølle:

I de 2 sommermåneder træffes vi i Oxholm Mølle tirsdag og lørdag fra kl. 14.00 til kl. 16.00.


Venlig hilsen


Øland Lokalhistoriske Sognegruppe

Velkommen til

Øland Lokalhistoriske Sognegruppe